OM OSS

Företaget Kenson Sales KB har sitt säte i Alingsås, Sverige; ett danskt lokalkontor finns i Hellebaek på Sjaelland.

 

Kenson Sales KB vänder sig till kunder inom verkstadsindustrin i Danmark, Norge och Sverige.

 

Bland kunderna finns större koncerner inom respektive marknad, men även mindre företag.

 

Kenson Sales KB startades 1984 och är tillsammans med Kenson Sales Support AB verksamma med försäljning och service av maskinanläggningar från våra leverantörer Buffoli Transfer SpA, GEVA, Indass, och Gechter, som var och en är ledande inom sina respektive segment.

Vår servicepersonal är utbildad på samtliga produkter i vårt renodlade och sammanhängande sortiment, noga utvalt för att tillhandahålla kompletta tekniska processer för vår specifika kundkrets.