INDASS

Är beläget i norra Italien, nära Brescia; all produktion sker inom företaget.

 

INDASS levererar utrustning för hantering av spån i samband med, och efter bearbetning av metall, liksom utrustningar för spånkrossning och oljeseparering.

 

Utrustning för brikettering av spån, eller annan typ av magasinering av spån levereras också av INDASS.

Minisystem - spånkross med centrifug

MINISYSTEM är en idealisk ”plug & play” installation för att filtrera och krossa spån och avskilja dessa från all olja. Den kan placeras inne i produktionslokalen.

 

  • Liten och kompakt

  • Plug&play

  • Enkel att hantera

  • Modulär

  • Förbrukar lite energi

 

Mer information finns på INDASS hemsida

Please reload