BUFFOLI

Det italienska företaget Buffoli Transfer SpA har levererat verktygsmaskiner sedan 1959 och var först med att utveckla transfermaskiner för bearbetning av stänger. All utveckling och tillverkning sker i Brescia i Italien.

 

Buffoli Transfer SpA utvecklar och producerar allt själva, inklusive el och elektronik men samarbetar med Siemens vad gäller CNC-styrningar.

 

Buffoli Transfer SpA är världsledande på transfermaskiner för tillverkning av detaljer från stång.

 

Buffoli Transfer SpA är dessutom innovativa tillverkare av transfermaskiner för bearbetning av smidda eller gjutna ämnen i mässing, stål eller aluminium.

TRANS-BAR CNC flex

TRANS-BAR är en CNC-transfer, matad med icke roterande stänger. Den bearbetar från två håll samt även radiellt i ett tempo. Maskinen är lika snabbt omställbar som en CNC-svarv, men har en produktivitet i nivå med en flerspindelsvarv. TRANS-BAR kan tillverka detaljer som svårligen låter sig tillverkas i en konventionell flerspindelsvarv. Se även Buffoli produktsida.

 

Se även Buffolis produktsida

TRANS-N-CENTER CNC flex

Buffoli Trans-N-Center är ett koncept för transfer som ger hög produktion med flexibla moduler, och som producerar många olika detaljer med en enda uppspänning.

 

Se även Buffolis produktsida

MULTI-WAY CNC flex

Transfermaskiner i serien MULTI-WAY är kundspecifika maskiner som bearbetar i 3-4-5 eller flera riktningar med flexibilitet och produktivitet. Omställningstiden är 15 – 90 minuter, vilket tillåter produktion av komplexa detaljer i små serier. 

 

Se även Buffolis produktsida

TRANS-DOUBLE CNC flex

Mer information finns på Buffolis produktsida

Please reload